Cene

                           Cenovnik vrtića Naša Vila u Zemunu

   *   Celodnevni boravak u vrtiću u Zemunu.

            Оbuhvata mogućnost boravka deteta od 7 – 18 časova

                      a) Jasleni uzrast……………………………………………  28.000,00

                      b) Vrtićki uzrast …………………………………………....   28.000,00

                      c) Predškolski uzrast..........................................................   28.000,00

 

                    Izostajanje dece se reguliše na sledeći način:

-       Izostajanje dece po osnovu bolesti,putovanja ili drugih razloga  podrazumeva plaćanje 50% od dnevnog iznosa   za dane izostajanja,odnosno režijskih troškova.